ПОЛОЖЕННЯ  про управління екології ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковане і підконтрольне директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, іншими законодавчими актами, Положенням про департамент ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Управління у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань охорони навколишнього природного середовища благоустрою та озеленення в місті.

2.1.2. Реалізує повноваження міської ради, виконкому міської ради в галузі охорони навколишнього природного середовища, озеленення та благоустрою.

2.1.3. Організовує виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього середовища, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2.1.4. Проводить аналіз стану і тенденцій розвитку екологічної ситуації в місті, організовує моніторинг навколишнього природного середовища.

2.1.5. Організовує підготовку проектів міських програм з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля.

2.1.6. Організовує виконання міських програм з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою, окремих розділів загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля та благоустрою, у тому числі програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

2.1.7. Координує питання поводження з ТПВ в межах повноважень департаменту ЖКГ відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.8. Бере участь у розробці та виконанні Екологічної політики міста Миколаєва.

2.1.9. Здійснює координацію щодо дотримання природоохоронного законодавства, використання та охорони природних ресурсів місцевого та загальнодержавного значення.

2.1.10. Готує матеріали і пропозиції з питань охорони навколишнього середовища, благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях міської ради, виконкому міської ради та постійних комісій міської ради, нарадах різних рівнів органів влади.

2.1.11. Організовує і проводить заходи із утримання, озеленення та благоустрою на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ, в тому числі на зоні відпочинку, пляжах міста.

2.1.12. Координує діяльність установ незалежно від форм власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення.

2.1.13. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи управління

 

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. Управління складається з двох відділів: відділу екології і відділу озеленення та благоустрою.

3.4. До складу управління входять:

начальник управління                                                           – 1

заступник начальника управління                                        – 1

відділ екології                                                                       – 3

відділ озеленення та благоустрою                                        – 5

3.5. Права та обов’язки працівників управління регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція управління

 

Управління виконує свої основні завдання та функції в межах своїх повноважень.

4.1. Координує діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради, незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування з питань охорони довкілля та благоустрою.

4.2. Організовує та забезпечує діяльність комісії по обстеженню зелених насаджень, оформлює акти обстежень зелених насаджень, довідки про наявність зелених насаджень відповідно до звернень громадян, організацій.

4.3. Здійснює розрахунок у встановленому порядку розмірів компенсаційної (відновлювальної) вартості зелених насаджень.

4.4. Бере участь в організації необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення.

4.5. Бере участь у зовнішньоекономічному співробітництві у галузі охорони довкілля та благоустрою міста.

4.6. Надає пропозиції щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

4.7. Вносить пропозиції щодо розподілу коштів загального фонду та фонду розвитку міста відповідно до основних завдань управління.

4.8. Бере участь в організації екологічної освіти та інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.

4.9. Розглядає звернення громадян відповідно до профілю управління і готує відповіді та пропозиції (проекти рішень) щодо них.

4.10. Координує та контролює придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти відповідно до напрямку діяльності управління.

4.11. Організовує розробку, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.12. Веде контроль за виконанням заходів з утримання об’єктів природно-заповідного фонду міста.

4.13. Готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього середовища та благоустрою, матеріали і пропозиції для розгляду їх на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах усіх рівнів відповідно до напрямку діяльності управління.

4.14. Готує технічні завдання для проведення державних закупівель відповідно до повноважень відділів.

4.15. Організовує проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з перевезення побутових відходів.

4.16. Розглядає матеріали та проекти інвесторів, інших осіб за напрямками діяльності управління.

4.17. Організовує проведення міських акцій та суботників з благоустрою та озеленення території міста.

4.18. Координує діяльність міського полігона твердих побутових відходів.

4.19. Бере участь у впровадженні екологічного менеджменту у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради.

4.20. Готує матеріали з питань поводження з тваринами на території міста Миколаєва (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови тощо).

4.21. Здійснює координацію робіт підпорядкованих комунальних підприємств: КП “Миколаївкомунтранс”, КП “Обрій-ДКП”, КП “Центр захисту тварин”, КП “Миколаївські парки”, ДП КП “Миколаївкомунтранс” АС “Центральний” та контролює виконання робіт підрядним підприємством, яке обслуговує комунальні об’єкти зеленого господарства міста.

 

5. Права

 

5.1. Права управління базуються на основних функціях і завданнях та направлені на їх виконання:

5.1.1. Отримувати від підрозділів виконкому міської ради, підприємств, організацій і установ, інших юридичних осіб, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідну для роботи управління.

5.1.2. Брати участь у комісіях по перевірці діяльності підприємств, організацій та установ з питань дотримання природоохоронного законодавства разом з іншими контролюючими органами відповідно до компетенції управління.

5.1.3. Вносити пропозиції міській раді щодо надання пільг при оподаткуванні підприємств, організацій, у разі реалізації ними ефективних заходів стосовно раціонального використання природних ресурсів при організації екологічно чистих виробництв, впровадженні очисного обладнання.

5.1.4. Готувати та вносити пропозиції щодо розподілу коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

5.1.5. Вносити пропозиції міській раді стосовно вибору підприємств та технологій поводження з відходами.

5.2. Начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагородження працівників управління або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104