ПОЛОЖЕННЯ про управління житлового господарства ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним і підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства, що знаходяться у комунальній  власності міста.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Проводить організаційну, інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та органів самоорганізації населення (ОСН).

2.4. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня самоорганізації населення (ОСН) багатоквартирних житлових будинків, забезпечує функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.5. Проводить збір, узагальнення, систематизацію, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

2.6. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.7. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.8. Здійснює в установленому порядку підготовку проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань визнання житлових будинків (квартир), що знаходяться в комунальній власності міста, непридатними для проживання згідно з діючим законодавством.

2.9. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

2.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз щодо матеріалів із розрахунків за житлово-комунальні послуги, за спожиті енергоносії підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, та населенням (за погодженням ЖБК, ОСББ, балансоутримувачів відомчого житла) та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

2.11. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги через Миколаївський інформаційно-розрахунковий центр (МІРЦ).

2.12. Організовує та контролює роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обє’ктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

2.13. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

2.14. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

2.15. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та утримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

2.16. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління), який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу управління входять:

заступник директора департаменту ЖКГ –

начальник управління                                                           – 1

відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства                                                      – 4

відділ з експлуатації житлового господарства                    – 6

відділ з впровадження нових форм

управління житловим господарством                                  – 4

3.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з впровадження нових форм управління житловим господарством та заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з експлуатації житлового господарства, яких призначає та звільняє з посади директор департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників управління визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Організовує проведення конкурсів з визначення виконавців послуг щодо утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.2. Готує пропозиції до тендерного комітету щодо проведення закупівель за державні кошти  на проведення необхідних робіт відповідно до плану фінансування по напрямку діяльності управління.

4.3. Координує та контролює придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.4. Здійснює контроль за освоєнням виділених бюджетних коштів та ефективним їхнім використанням за призначенням згідно з укладеними договорами.

4.5. Формує перспективні плани роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста за рахунок місцевого, державного бюджетів та інвестицій.

4.6. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

4.7. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами міста та управителями згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.8. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств ЖГ та вживає заходів щодо поліпшення їхньої роботи.

4.9. Приймає статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд  міста.

4.10. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.11. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій.

4.12. Вносить пропозиції директору департаменту ЖКГ з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.4.13. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.14. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.15. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.16. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів з розрахунків за послуги з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій, розрахунків з суміжними організаціями та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

4.17. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживає заходів щодо впровадження їх у місті Миколаєві. Надає інформацію про результати їх впровадження за результатами року для  публікації на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.18. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо впровадження нових форм та методів управління житловим господарством.

4.19. Розробляє та реалізовує програми створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, виконує підготовку програм співфінансування.

 4.20. Впроваджує в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на послуги з утримання (управління) будинків споруд та прибудинкових територій.

4.21. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та адміністрацій районів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств житлово-комунальної сфери по реконструкції, капітальному ремонту та утриманню об’єктів житлового фонду міста.

4.22. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.23. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.24. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

 

5. Права управління

 

5.1. Працівники управління мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- за дорученням директора департаменту ЖКГ здійснювати контроль, проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників управління та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104