ПОЛОЖЕННЯ про відділ екології ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ екології (далі – відділ) є структурним підрозділом управління екології (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковується безпосередньо начальнику управління екології департаменту ЖКГ (далі – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положеннями про департамент ЖКГ, управління та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Відділ у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань охорони навколишнього природного середовища в місті.

2.1.2. Організовує виконання рішень міської ради та її виконкому з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2.1.3. Проводить аналіз стану і тенденцій розвитку екологічної ситуації в місті.

2.1.4. Організовує підготовку міських програм з охорони навколишнього природного середовища, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля.

2.1.5. Організовує виконання міських програм з охорони навколишнього природного середовища, окремих розділів загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля, у тому числі програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

2.1.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу входить:

4.1. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього природного середовища; матеріалів і пропозицій з питань охорони навколишнього середовища для розгляду їх на сесіях міської ради, на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах у міського голови, заступників міського голови.

4.2. Надання пропозицій щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища та здійснення контролю за їх витрачанням.

4.3. Участь в організації заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення.

4.4. Участь у зовнішньоекономічному співробітництві у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

4.5. Участь в організації екологічної освіти та інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розгляд заяв про наміри до матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, заяв про наміри щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря, матеріалів щодо погодження на отримання дозволів та лімітів на водокористування.

4.7. Участь у впровадженні екологічного менеджменту у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради.

4.8. Підготовка матеріалів з питань поводження з безпритульними та домашніми собаками і котами у місті (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови тощо).

4.9. Організація розробки та реалізації проектів щодо будівництва, реконструкції або створення об’єктів природоохоронного призначення.

4.10. Організація розробки, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.11. Розгляд звернень громадян, громадських організацій, підприємств, організацій, установ відповідно до профілю відділу.

4.12. Координація та контроль за придбанням товарів, виконанням робіт та послуг, які виконуються за державні кошти в напрямку діяльності відділу.

4.13. Розгляд інвестиційних проектів, інших проектів відповідно до компетенції відділу.

4.14. Організація розробки, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.15. Контроль за виконанням заходів з утримання об’єктів природо-заповідного фонду міста.

4.16. Забезпечення реалізації державної та міської екологічної політики.

4.17. Здійснення координації діяльності підпорядкованого комунального підприємства – КП ММР “Центр захисту тварин”.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ має право:

- брати участь у перевірках разом з іншими контролюючими органами з питань, які відносяться до компетенції відділу;

- отримувати від підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідні для виконання функцій та завдань відділу відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104