ПОЛОЖЕННЯ про відділ координації та громадських зв’язків

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ координації та громадських зв’язків

департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ координації та громадських зв’язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства  Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ та підпорядкованим заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства.

2.2. Забезпечує інформаційно-аналітичне супроводження процесів реформування ЖКГ, узагальнення та аналіз ситуації на ринку комунальних послуг, здійснює взаємодію та зв’язок з громадськістю щодо питань діяльності департаменту ЖКГ.

2.3. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ, інформації для оприлюднення та розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

2.4. Створює систему взаємодії структурних підрозділів департаменту ЖКГ для забезпечення комплексного розвитку міської інфраструктури.

2.5. Узагальнює інформацію для відповідей на запити, та звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Аналіз ситуації у сфері ЖКГ міста Миколаєва:

4.1.1. Організація проведення опитування населення міста, анкетування, соціологічних досліджень на предмет задоволення мешканців міста житлово-комунальними послугами, використання наявної законодавчої бази для забезпечення громадського контролю у сфері ЖКГ,  прав громадян на створення органів самоорганізації населення, об’єднань власників багатоквартирних будинків.

4.1.2. Аналіз матеріалів ЗМІ у сфері ЖКГ. Готує відповідні пропозиції щодо реагування на критичні статті, новини тощо.

4.1.3. Висвітлення ходу реалізації інвестиційних та технічних проектів у ЖКГ.

4.1.4. Одержує, аналізує та узагальнює інформацію довідково-аналітичного характеру від структурних підрозділів департаменту ЖКГ.

4.2. Робота з громадськістю та ЗМІ:

4.2.1. Інформування населення про систему управління ЖКГ міста.

4.2.2. Вироблення інформаційної стратегії реалізації Програми реформування ЖКГ у місті Миколаєві.

4.2.3. Організація інформаційних кампаній.

4.2.4. Співпраця з місцевим та всеукраїнським телебаченням, радіо, використання можливості електронних сайтів, редакцій місцевих та республіканських газет, багатотиражних видань для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування і подій, які відбуваються у місті в сфері ЖКГ.

4.2.5. Організація та проведення круглих столів з питань проблем житлово-комунального господарства у місті Миколаєві.

4.2.6. Оперативна підготовка матеріалів для розміщення в газеті міської ради “Вечерний Николаев”, інших друкованих ЗМІ, теле- і радіокомпаніях області, міста тощо, матеріалів інформаційного характеру про події в сфері ЖКГ та участь у них міської влади.

4.3. Узагальнення звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.1. Підготовка, оприлюднення статей стосовно діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.2. Наповнення інформацією веб-сайту Миколаївської міської ради, департаменту ЖКГ та веб-сайту Е-дата стосовно його діяльності.

4.4. Забезпечення інформативності стосовно результатів діяльності департаменту ЖКГ.

4.5. Участь в особистих прийомах громадян у керівників департаменту ЖКГ та прямих ефірах, за дорученням.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104