ПОЛОЖЕННЯ про відділ озеленення та благоустрою управління екології

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ озеленення та благоустрою управління екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ озеленення та благоустрою (далі – відділ) є структурним підрозділом управління екології (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковується безпосередньо начальнику управління екології департаменту ЖКГ (далі – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положеннями про департамент ЖКГ, управління та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Відділ у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань озеленення та благоустрою міста.

2.1.2. Організовує виконання рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з координації робіт з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста.

2.1.3. Готує матеріали та пропозиції з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях міської ради, виконкому міської ради та постійних комісій міської ради, нарадах.

2.1.4. Готує поточні та перспективні плани з догляду та санітарного очищення об’єктів благоустрою згідно з доведеними лімітами.

2.1.5. Координує питання поводження з ТПВ в межах повноважень департаменту ЖКГ у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.1.6. Бере участь у розробці та виконанні Екологічної політики міста Миколаєва.

2.1.7. Організовує і проводить заходи із утримання, озеленення та благоустрою на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ.

2.1.8. Координує діяльність установ незалежно від форм власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення.

2.1.9. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу входить:

4.1. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста, матеріалів і пропозицій з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах у міського голови, заступників міського голови.

4.2. Участь в комісіях по обстеженню зелених насаджень та підготовка відповідних документів за результатами обстежень.

4.3. Підготовка рішень щодо знесення, кронування та обрізки зелених насаджень в установленому законодавством порядку.

4.4. Розрахунок у встановленому порядку розмірів компенсаційної (відновлювальної) вартості зелених насаджень.

4.5. Організація виконання необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, стихійного лиха та інших надзвичайних подій.

4.6. Підготовка актів, довідок по обстеженню зелених насаджень, проектів рішень щодо знесення зелених насаджень на об’єктах будівництва, реконструкції або іншого благоустрою.

4.7. Участь у зовнішньоекономічному співробітництві у сфері, озеленення, благоустрою, поводження з відходами спільно з іншими відділами.

4.8. Розгляд матеріалів, проектів інвесторів та інших осіб у сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами.

4.9. Підготовка технічних завдань для проведення закупівель згідно з напрямками діяльності відділу.

4.10. Підготовка матеріалів для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ в місті Миколаєві згідно з повноваженнями.

4.11. Вирішення питань щодо контролю за:

- поліпшенням санітарного стану парків, скверів, місць відпочинку;

- створенням нових зелених зон;

- інвентаризацією зелених насаджень на території міста, парків, скверів;

- видаленням сухих, аварійних та буреломних дерев за зверненнями фізичних та юридичних осіб;

- роботами по ремонту, утриманню та санітарному очищенню зелених зон, малих архітектурних форм (фонтани) та штучних споруд (лави, урни, вази);

- організацією озеленення, охороною зелених насаджень на об’єктах благоустрою, які закріплені за департаментом ЖКГ;

- санітарним станом міста під час проведення свят та масових заходів;

- роботою звалища опалого листя.

4.12. Організація заходів та надання звітів щодо проведення міських акцій та суботників з благоустрою та озеленення території міста.

4.13. Розгляд та підготовка відповідей на звернення громадян, громадських організацій, підприємств, організацій, установ відповідно до профілю відділу.

4.14. Координація діяльності міського полігона твердих побутових відходів.

4.15. Координація та контроль за придбанням товарів, виконанням робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.16. Здійснення координації робіт підпорядкованих комунальних підприємств КП ММР “Миколаївкомунтранс”, КП ММР “Обрій-ДКП”, КП  “Миколаївські парки”, ДП КП “Миколаївкомунтранс” АС “Центральний” та контроль за виконанням робіт підрядним підприємством, яке обслуговує комунальні об’єкти зеленого господарства міста.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Отримувати від виконавчого комітету, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідні для виконання функцій та завдань відділу у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Брати участь у перевірках діяльності підприємств, організацій та установ з питань дотримання природоохоронного законодавства та санітарного стану разом з іншими контролюючими органами.

5.3. Вносити пропозиції щодо скасування дозволів (ордерів) на знесення, кронування та санітарну обрізку зелених насаджень у разі недотримання заявником покладених на нього обов’язків та стягувати відповідну компенсацію.

5.4. Вносити пропозиції щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

5.5. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104