ПОЛОЖЕННЯ  про відділ планування та з координації діяльності житлового господарства 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, наказами департаменту ЖКГ, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики із забезпечення комплексного розвитку житлового господарства для найбільш повного задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Здійснює управління об’єктами житлового господарства.

2.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.5. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура відділу та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Здійснює координацію робіт житлово-експлуатаційними підприємствами комунальної форми власності (управителями) згідно з діючими нормами за:

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.2. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.3. Проводить збір та узагальнює статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд міста.

4.4. Контролює та проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та вживає заходів щодо ліквідації кредиторської заборгованості цих підприємств.

4.5. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.6. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.7. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.8. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.9. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

4.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, за спожиті енергоносії та вживає заходів щодо ліквідації їх заборгованості.

4.11. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.12. Формує план з утримання та капітального ремонту житлового фонду міста та здійснює контроль за виконанням робіт згідно з планом.

4.13. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради з реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду міста.

4.14. Координує та контролює придбання матеріалів, виконання робіт та послуг підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста, які виконуються за державні кошти за напрямком діяльності відділу.

4.15. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.16. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

4.17. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

4.18. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та отримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

4.19. Здійснює аналіз та прогнозування у сфері житлово-комунального господарства міста. Сприяє впровадженню сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагородження працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104