ПОЛОЖЕННЯ про відділ з експлуатації житлового господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з експлуатації житлового господарства

управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з експлуатації житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ)  та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства міста та житлово-експлуатаційними підприємствами, які надають послуги мешканцям міста згідно із законодавчими актами.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств усіх форм власності, які працюють у галузі житлового господарства.

2.4 Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління житлового господарства – начальник відділу (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління-начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління –

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 3

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Планує роботи з утримання, ремонту житлового фонду міста Миколаєва.

4.2. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-експлуатаційними підприємствами міста (управителями) згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.3. Організує своєчасний і об’єктивний розгляд по суті в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.4. Вносить пропозиції заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.

4.5. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.6. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.7. Бере участь у розробці та вносить пропозиції щодо впровадження державних та міських програм та здійснює контроль за виконанням міських та загальнодержавних програм.

4.8. Бере участь у підготовці об’єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.9. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.10. Організовує і контролює роботу комісії з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обєктів житлового госопдарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Вимагати від представників житлово-експлуатаційних підприємств усіх форм власності надання матеріалів, які стосуються питань обслуговування житлового фонду.

5.2. Координувати діяльність житлово-експлуатаційних підприємств з питань належного утримання об’єктів житлового господарства.

5.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.7. Інші права, які належать до його компетенції.

5.8. Заступник начальника управління – начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104