ПОЛОЖЕННЯ про відділ з експлуатації комунальних об’єктів

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з експлуатації комунальних об’єктів

управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з експлуатації комунальних об’єктів управління комунального господарства міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом управління комунального господарства міста (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та підпорядкований безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління комунального господарства міста департаменту ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є:

2.1.1. Утримання та розвиток об’єктів благоустрою (доріг, тротуарів (окрім приватного сектору), мереж зливової каналізації, мостів, мереж зовнішнього освітлення, технічних засобів організації дорожнього руху, кладовищ) (далі – об’єкти комунального господарства).

2.2. Відділ у межах своєї компетенції:

2.2.1. Здійснює контроль за роботою підпорядкованих комунальних підприємств: МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ  ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога” (далі – комунальних підприємств) щодо утримання об’єктів комунального господарства.

2.2.2. Організовує роботи та контроль за утриманням об’єктів комунального господарства.

2.2.3. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій з питань, що входять до компетенції відділу.

2.2.4. Вносить пропозицій щодо здійснення радикальних економічних реформ у галузі нових методів господарювання, відповідно до повноважень відділу.

2.2.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність відділу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста та його заступнику.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Координація та контроль за придбанням товарів, наданням послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності відділу.

4.2. Організація роботи та здійснення технічного контролю за роботою комунальних підприємств щодо утримання об’єктів комунального господарства, у тому числі з підприємствами, організаціями тощо, відповідно до укладених договорів.

4.3. Взаємодія з адміністраціями районів Миколаївської міської ради, виконавчими органами міської ради по вирішенню питань утримання об’єктів комунального господарства.

4.4. Участь в підготовці об’єктів комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.5. Співпраця з підприємствами, які надають послуги з тепло-, газо-, електрозабезпечення.

4.6. Підготовка технічних завдань та пропозицій для проведення процедури закупівель з утримання об’єктів комунального господарства, по напрямках роботи відділу.

4.7. Сприяння належному утриманню, ефективній експлуатації комунальних об’єктів та наданню якісних послуг населенню.

4.8. Організація своєчасного та правомірного розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян, запитів та звернень депутатів усіх рівнів та вжиття заходів щодо усунення причин, які їх викликають, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

4.9. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій з питань, що входять до компетенції відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Вимагати від представників підприємств, з якими укладено договори підряду, матеріалів, які стосуються питань управління об’єктами благоустрою та кладовищ.

5.2. Координувати діяльність комунальних підприємств з питань належного утримання об’єктів благоустрою та кладовищ.

5.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.6. Начальник відділу має право клопотати до заступника директора департаменту ЖКГ – начальника управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104