ПОЛОЖЕННЯ про відділ з координації діяльності комунального господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з координації діяльності комунального господарства

управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з координації діяльності комунального господарства (далі – відділ) входить до складу управління комунального господарства міста (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, наказами департаменту ЖКГ, Положенням про управління комунального господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Координує роботу підпорядкованих комунальних підприємств (МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога” (далі  – комунальні підприємства), інших органів, установ або організацій, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність в сфері надання комунальних послуг, будівництві, реконструкції, ремонті об’єктів комунального господарства, аналізує результати діяльності, розробляє пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи.

2.2. Координує діяльність підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

2.3. Вивчає та вносить пропозиції щодо впровадження передових методів утримання об’єктів комунального господарства у місті Миколаєві.

2.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи комунального господарства міста.

2.5. Бере участь у розробці проектів цільових міських програм з благоустрою міста.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура відділу та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста та його заступнику.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Проведення аналізу господарсько-фінансової діяльності комунальних підприємств та внесення пропозицій щодо поліпшення їх роботи.

4.2. Планування роботи з утримання, поточного, капітального ремонту, реконструкції, будівництва об’єктів благоустрою і кладовищ та підготовка пропозицій до тендерного комітету щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

4.3. Внесення пропозицій щодо вдосконалення структури комунальних підприємств, які працюють у галузі комунального господарства. При необхідності організація проведення конкурсів серед підприємств з визначення виконавця послуг на послуги з утримання об’єктів комунального господарства.

4.4. Підготовка та оформлення проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови в межах повноважень відділу.

4.5. У межах наданих повноважень внесення пропозицій з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, прийняття участі в їх реалізації, розгляд інвестиційних проектів та підготовка звітів для узагальнення про їх виконання.

4.6. Координація діяльності підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

4.7. Проведення роботи по залученню на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.8. Внесення пропозицій щодо здійснення економічних реформ у галузі, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці, згідно з чинним законодавством.

4.9. Отримання статистичної звітності від комунальних підприємств, складання зведених звітів та забезпечення своєчасного їх подання відповідним органам.

4.10. Планування, організація і реалізація заходів з водозабезпечення, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

4.11. Розробка процедур і механізмів з підвищення якості послуг які надаються комунальними підприємствами. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.12. Узагальнення пропозицій адміністрацій Миколаївської міської ради та комунальних підприємств з питань будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства міста.

4.13. У межах наданих повноважень внесення пропозицій з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, участь в їх реалізації, розгляд інвестиційних проектів.

4.14. Участь у комісії з приймання-передачі до комунальної власності міста комунальних об’єктів та мереж водо-, тепло-, електрозабезпечення, каналізації, розташованих на території міста, балансова належність яких не визначена.

4.15. Скликання, у встановленому порядку, нарад з питань, що входять до компетенції відділу.

4.16. Опрацювання запитів та звернень, депутатів всіх рівнів, надання інформації, висновків та пропозицій з питань діяльності відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- отримувати від підприємств інформацію з використання бюджетних коштів цільового призначення, в межах укладених договорів;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагородження працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з Кодексом законів про працю України.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Посадові особи відділу несуть відповідальність щодо дотримання діючого законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104