ПОЛОЖЕННЯ про відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами й розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста, впровадження інвестиційних проектів та програм для повного задоволення потреб населення у якісних житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до повноважень відділу та контролює їх впровадження.

2.4. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

2.5. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів, які надаються адміністраціями районів Миколаївської міської ради, із діяльності, характеристик та розрахунків за житлово-комунальні послуги ОСББ, ЖБК.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи відділу

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління житлового господарства - начальник відділу (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Вживає заходи щодо їх впровадження.

4.2. Бере участь в розробленні проектів щодо здійснення радикальних економічних реформ у галузі, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці згідно з діючим законодавством.

4.3. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживає заходи щодо впровадження їх у місті.

4.4. Сприяє залученню на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, інвестиційних фірм, незалежно від форм власності та місцезнаходження, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку житлово-комунального господарства.

4.5. Координує роботу в рамках міста щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і сприяння розвитку органів самоорганізації населення (ОСН) у рамках Програм реформування ЖКГ та розвитку ОСН міста Миколаєва.

4.6. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

4.7. Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови щодо покращання експлуатації та реформування житлово-комунального господарства міста.

4.8. Організовує проведення конкурсів з визначення виконавців послуг з утримання (управління) багатоквартирним житловим будинком.

4.9. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня самоорганізації населення (ОСН) багатоквартирних житлових будинків, забезпечує функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.10. Проводить збір, узагальнення, систематизацію, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

4.11. Формує та узагальнює перспективні плани капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлового господарства міста, де створені ОСББ, за рахунок всіх джерел фінансування, в тому числі з Програми розвитку ООН.

4.12. Організовує навчання фахівців за спеціальністю “Управління житлом”.

4.13. Готує інформацію та звіти у галузеві органи державного управління.

4.14. Розглядає звернення, пропозиції та скарги громадян та організацій міста в установленому законодавством порядку, вживає заходи щодо усунення причин, які викликають скарги.

4.15. Розробляє і реалізовує програми створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проводить підготовку програм співфінансування

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Заступник начальника управління-начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104