Сфера діяльності ДЖКГ ММР

 • у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

  • забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

  • розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

  • взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

  • забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

  • забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

  • проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

  • надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції управління;

  • забезпечує комплексний та системний підхід до аналізу фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства регіону з метою об'єктивної і всебічної оцінки досягнутих фінансових результатів;

  • надає методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям житлово-комунального господарства з питань формування заробітної плати на підприємствах галузі, та з інших питань, що належать до компетенції управління;

  • реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;

  • реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

  • розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

  • бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

  • інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

  • забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду;

 • у сфері теплопостачання та енергозбереження:

  • розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

  • здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

  • організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

  • погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

  • забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;

  • забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

  • вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

 • у сфері питної води та питного водопостачання:

  • розробляє і реалізує регіональні програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

  • порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

  • забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

  • здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

  • забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

  • розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

 • у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

  • бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

  • інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

  • бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

  • здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

  • забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

  • надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

  • надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах області;

  • надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

  • забезпечує реалізацію повноважень обласної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;

 • здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю сіл, селищ і міст області шляхом:

  • здійснення контролю за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;

  • внесення обласній раді пропозицій щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснення контролю за їх виконанням;

  • погодження штатних розписів підприємств, установ і організацій;

  • погодження річних фінансових та інвестиційних планів;

  • розробки та затвердження переліків показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;

  • погодження преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;

  • вжиття заходів щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

  • здійснення методичного керівництва з питань діяльності підприємств, установ і організацій;

  • здійснення інших, передбачених законодавством, функцій з управління підприємствами, установами і організаціями;

 • вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погодження їх Статутів;

 • вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;

 • розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;

 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104